SYZK Works-12
ステンドグラス 蓮 睡蓮
神奈川 A邸

home
tag: ステンドグラス デザイン 睡蓮 スイレン すいれん